Sådan sætter vi jeres
sundhedsforsikring sammen

Opdeling giver konkurrencedygtig beskatning

Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er et personalegode, som den enkelte medarbejder skal betale skat af.

Statsskatteloven og Ligningsloven giver skattefrihed for sundhedsordninger og sundhedsforsikringer, som dækker arbejdsrelaterede sygdomme og skader - mens forsikringer, der dækker fritidsrelaterede sygdomme og skader, skal beskattes. 

For at give medarbejderne i din virksomhed så lav en beskatning som muligt, har vi derfor opdelt vores sundhedsforsikring til virksomheder i 4 behandlingsmoduler:

Bedre Helbred
Eksklusiv

Dækker forebyggende behandling af arbejdsrelaterede sygdomme eller skader og dækker massage, kiropraktik, fysio-, zone-, ergo- og fodterapi samt behandling hos psykolog og psykiater jf. de gældende betingelser. (Skattefritaget jf. Statsskatteloven §4)

Afhængigt af behandlingsformen kan der behandles i op til 7 måneder. Det er dog et krav, at der er tale om et arbejdsrelateret problem, og at der foreligger en lægehenvisning. Akupunktur, ergoterapi, massage og zoneterapi skal ordineres af egen læge eller speciallæge.

Behandling for
alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug

Dækker behandling af alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug jf. de gældende forsikringsbetingelser. (Skattefritaget jf. Ligningsloven § 30, revideret dec. 2011)

Sundhedsforsikring
Arbejdstid

Dækker arbejdsskader, herunder udredning, evt. operation og genoptræning ved arbejdsskader jf. de gældende forsikringsbetingelser. (Skattefritaget jf. Statsskatteloven § 4)

Behandlingsforsikring
Fritid

Behandlingsforsikring Fritid dækker forundersøgelse, operation og genoptræning ved skader, der opstår i fritiden. Derfor er præmien skattepligtig. (jf. Ligningsloven § 30, revideret dec. 2011).

Forsikringen dækker følgende behandlinger ved fritidsrelaterede skader: Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, ergoterapi, massage, zoneterapi, psykologbehandling/psykiater, fodterapeut og diætist. Yderligere dækkes menstruationssmerter, organproblemer og allergier.

Det er et krav, at skaden kan henføres til fritiden og dermed ikke kan dækkes via Bedre Helbred Eksklusiv.

* Al dækning af skader, sygdomme og lidelser foregår altid jf. vores gældende forsikringsbetingelser. Læs mere i vores Downloadcenter - klik her

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE