Mølholm Sundhedsunivers

Vi tilbyder som et tilkøb til sundhedsforsikringen en digital platform, der giver vores virksomhedskunder mulighed for et samlet overblik til medarbejderne over de sundhedstilbud, virksomheden tilbyder. Derudover er der fri adgang til viden og inspiration indenfor sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, suppleret med de muligheder, der er indeholdt i sundhedsforsikringen. Der er endvidere mulighed for at gennemføre virksomhedens APV (arbejdsplads vurdering) i systemet. Vi kalder den samlede løsning for ”Mølholm Sundhedsunivers”.

Mølholm Sundhedsunivers kan tilgås via en smartphone, iPad eller PC. Mølholm Sundhedsunivers styrker den enkelte virksomheds forebyggende sundheds- og arbejdsmiljøinvesteringer underbygget af data. I universet er der adgang til en række løsninger, som sikrer den enkelte medarbejder indsigt i sin egen sundhedstilstand, koblet til relevante sundhedstilbud, der alle er baseret på medarbejderens individuelle behov og underbygget af sundhedsfaglig støtte, rådgivning og opfølgning.

Helt konkret får I som virksomhed og jeres medarbejdere adgang til et ”Sundhedsunivers”, der indeholder følgende:

 • Viden om Sundhedsforsikringen, forsikringsbetingelserne og dækningerne
 • Nem adgang til at anmelde skader på Mit Mølholm
 • Individuel Sundhedsscreening og personlig sundhedsrapport, samt ved behov adgang til sundhedsfaglig rådgivning og sparring
 • Træningsvideoer målrettet smerter i bevægeapparatet
 • Videoer om stressforebyggelse, Work Life Balance, angst, mindfulness og meget mere
 • Inspirationsvideoer til ledere, der vil højne trivslen og forebygge stress
 • Inspirationsvideoer til sunde indkøbsvaner
 • Træningsvideoer til gravide
 • Inspirationsvideoer til at styrke forældrekompetencen for at forebygge børn, der mistrives
 • Inspirationsvideoer til et sundt seniorliv
 • Generel inspiration og nyttige links indenfor KRAMSS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stress og Søvn)

 

Læs mere om...

Individuel sundhedsscreening

Sundhedsfagligt beredskab

Rådgivning i Sundhedsledelse

Tilvalg

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE