Vores tilgang til sundhed

I Mølholm Forsikring ser vi sundhed som et meget bredt begreb.
Vi tror på, at sundhed skal anskues ud fra rigtig mange komponenter, som tilsammen skaber den helhed, der skaber det gode helbred.
I Mølholm Forsikring ønsker vi at være meget mere end et forsikringsselskab, der reaktivt hjælper, når skaden er sket. Vi ønsker i langt højere grad at have en proaktiv holdning og adfærd til forebyggende tiltag, give sparring og rådgivning til vores virksomhedskunder for derigennem målrettet at forebygge sygdomme og minimere skaderne - fordi vi ved, at det betaler sig.

Der er penge i forebyggelse

Det går den forkerte vej med sundheden i Danmark, både hvad angår bevægeapparatsgener og den mentale sundhed. Men hvad skal der til for at vende udviklingen? I Mølholm Forsikring tror vi, der skal sættes ind mange steder. Et oplagt sted at starte er på arbejdspladsen, da mange medarbejdere tilbringer mange timer på arbejdet hver dag.

Uanset om forebyggelse handler om forbedring af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø eller en kombination, så er det en god forretning at investere i forebyggende tiltag målrettet virksomhedens behov. Undersøgelser viser nemlig, at medarbejdere, som går på arbejde med skavanker, smerter og sygdom, har en så nedsat produktivitet, at det koster virksomheden 7 gange mere end almindeligt sygefravær. Ligeledes peger forskning på, at medarbejdere med dårlig livsstil (inaktivitet, usunde spisevaner, overvægt, dårlig søvn og for meget alkohol og rygning) er mindre produktive.

Forskning viser, at sundhed og forebyggelse på arbejdspladsen kan give op til 5 kr. igen på hver investeret krone, når man arbejder struktureret og strategisk med sundhed.

Og hvordan gør man så det? Læs mere omkring dette under menuen strategisk sundhed.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE