Strategisk Sundhed

Konkret viden om, hvilke indsatser, der er behov for er nøglen til succesfuld investering i forebyggende sundhed. Derfor er en grundig dataindsamling nødvendig for at kende behovet for indsatser. Trivselsmålinger, APV’er, sygefraværsstatistikker, ulykkesfrekvens og medarbejderomsætning giver ofte et godt indblik. Dette suppleret med skadesrapporter, sundhedsmålinger og evt. interviews med nøglemedarbejdere leverer alt sammen nyttig viden til afdækning af jeres behov. Dernæst skal der opstilles målbare succeskriterier, som der kan evalueres op imod efter en given tidsperiode. Eksempler på succeskriterier kan være produktivitet, sygefravær, trivsel, sundhedsdata, og/eller Social Kapital.

Når I kender behovet ud fra data, og I har sat jer målrettede succeskriterier, er næste nøgle til succes, at lederne involveres, og at lederne køber ind på præmissen om, at forebyggelse betaler sig. Det er helt centralt, at lederne bakker op om indsatsen i både ord og handlinger. Dernæst skal jeres tiltag meldes ud i organisationen gerne på mange forskellige platforme.

 

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE