Tilvalg

Stress & Trivselsbarometer

Der er mulighed for, at virksomheden kan tilkøbe en monitorering af stress og trivsel i virksomheden baseret på en valideret spørgeramme med WHO’s - 5 trivselsspørgsmål.
For de medarbejdere, der scorer gul og rød på trivselsspørgsmålene i Sundhedsscreeningen, er det muligt - i en periode frem til medarbejderen er stabil - at følge tæt op på medarbejderen med en aftalt spørgefrekvens på trivselsrelaterede spørgsmål, suppleret med proaktiv kontakt fra det sundhedsfaglige beredskab, såfremt der ses højrisikoscore over flere perioder.

Ledersparring

Det er muligt at tilkøbe ledersparring, hvor lederne i virksomheden har adgang til et tværfagligt kompetenceteam, som står til rådighed for den enkelte leder med konkrete kompetencer til den specifikke udfordring. Trivsel og tryghed i arbejdet betyder meget både for den enkelte leder og for medarbejdere. Det er derfor værdifuldt at have adgang til sparring, rådgivning eller anden form for bistand, når lederen oplever konflikter, mistrivsel, højt sygefravær eller andre udfordringer i forhold til medarbejderne. Eksempler kan være:

  • Hvis lederen ønsker råd og vejledning om forebyggelse og håndtering af stress
  • Hvis en medarbejder skal hjælpes, som over en længere periode mistrives og har haft svært ved at finde overskud til arbejdsopgaverne
  • Hvis lederen ønsker råd i forhold til at få en sygemeldt medarbejder tilbage i job igen

Hjælp ved sygdom

Det er muligt at tilkøbe hjælp ved sygdom, hvor ledere og medarbejdere har mulighed for at trække på kompetencer, som hjælper og assisterer den enkelte medarbejder i forbindelse med kortevarende sygefravær. Socialrådgivere kan også rådgive medarbejdere og ledere, når sygefraværet har udsigt til at blive et langt forløb eller vedkommende allerede har et længerevarende sygefravær.

Funktionen sikrer faglig rådgivning til den enkelte medarbejder og leder, så medarbejderen hurtigt kan få hjælp og vejledning til at aktivere mulige relevante indsatser og derigennem hurtigere blive rask igen. Eksempler kan være:

  • Hvis en medarbejder ønsker faglig sparring i forbindelse med kortere sygefravær
  • Hvis en medarbejder ønsker hjælp til at finde den bedste behandlingsmulighed
  • Hvis medarbejderen eller lederen mangler hjælp til at overskue det offentliges muligheder for sygemeldte
  • Hvis virksomheden ønsker, at medarbejderen skal have nem adgang til pensionsselskabet
Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE