Individuel Sundhedsscreening

Medarbejderne får adgang til et digitalt spørgeskema, som er underbygget af evidensbaseret viden og udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet. Spørgerammen omfatter følgende områder, og virksomheden har ved tilkøb mulighed for at tilføje flere spørgsmål:

  • Arbejdsforhold
  • Trivsel & selvvurderet helbred
  • Mental Sundhed
  • Søvn
  • Kost og Motion
  • Rygning
  • Alkohol
  • Sygdomsbillede og smerter
  • Mulighed for at tilkoble APV modul
  • Mulighed for tilkøb af fysiske sundhedstjek

Efter gennemførelse af sundhedsscreeningen får medarbejderen tilsendt sin egen sundhedsrapport, der bl.a. indeholder en samlet sundhedsscore, samt sundhedsscore inden for hvert af de 8 hovedområder. Derudover er der anbefalinger til, hvad medarbejderen selv kan gøre inden for hvert hovedområde, for at forbedre egen sundhed. Medarbejderen identificeres endvidere for risiko for at have en livsstilssygdom.

Afhængigt af sundhedsscoren tilbydes medarbejderen at blive kontaktet af et sundhedsfagligt beredskab.

Til virksomheden genereres der en resultatorienteret rapport over sundhedstilstanden i hele virksomheden, indeholdende en samlet sundhedsscore, samt en sundhedsscore inden for hvert af de 8 hovedområder. Rapporten giver virksomheden mulighed for at sætte målrettet ind på de udfordringer rapporten verificerer. Der kan genereres afdelingsrapporter, såfremt der minimum er 25 besvarelser i en afdeling.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE