Fysisk Sundhedstjek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sundhedstjek giver hver enkelt medarbejdere indblik i egen sundhedstilstand, samt motivation og råd til handling. Virksomheden får samtidig et overblik over konkrete fokusområder, som har størst indflydelse på deres medarbejderes trivsel, helbred og sundhed.

Målet med sundhedstjekket er at:

  • Opdage medarbejdere i potentielle helbredsmæssige risikozoner
  • Forebygge udvikling af livsstilssygdomme og mistrivsel
  • Rådgive og vejlede i forhold til livsstil, helbred og trivsel
  • Motivere til handling og give redskaber til forandring
  • Give unik form for afrapportering med høj datasikkerhed

Sundhedstjekket består af 3 trin

  1. Evidensbaseret sundhedsscreening, hvor der analyseres på 8 væsentlige sundhedsparametre. Link til screeningen sendes via mail og man skal logge ind med NemID eller engangskode.
  2. Individuelt møde på arbejdspladsen hvor der gennemføres en række fysiske målinger. Her rådgives med fokus på den enkelte medarbejders eventuelle udfordringer samt ønsker og muligheder.
  3. Personlig rapport med alle resultater og en prioriteret handlingsplan. Rapporten kobles til virksomhedens sundhedstiltag samt relevant materiale til den enkelte medarbejder.

Sundhedstjekkets indhold

Fravælges der fra kunden specifikke målinger vil den overskydende tid blive brugt til ekstra dialog og rådgivning.

 

 

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE