Sundhedskompas

Hjælper dig med at finde den hurtigste og mest optimale behandling i det offentlige sundhedsvæsen

Når man bliver syg eller får symptomer, så får man brug for hjælp. Hos Mølholm Forsikring hjælper vi dig – uanset om din sygdom er omfattet af sundhedsforsikringen eller ej.

Med Sundhedskompasset, tager vi dig i hånden og hjælper dig med at navigere i de offentlige sundhedstilbud, så du får det optimale udbytte af dine rettigheder og muligheder i sundhedsvæsnet.

Samtidig sikrer vi det bedste samspil mellem de offentlige og de private behandlingsmuligheder.

Sundhedskompasset indeholder alle de muligheder, du som borger i Danmark har adgang til på det gule sundhedskort. Man kan også sige, at sundhedskortet er din “sundhedspolice” i det offentlige sundhedsvæsen.

Vi hjælper vi dig med at bruge din gule “sundhedspolice” effektivt, hvis din skade eller sygdom ikke er dækket af din sundhedsforsikring. Det kan også blive aktuelt, hvis dit behandlingsforløb bedst kan varetages af det offentlige, fordi det er her, at der i dit sygdomstilfælde findes den største ekspertise. Dette hjælper vores team af erfarne sundhedsfaglige skadebehandlere dig med at finde ud af, så du kan føle dig tryg.

Gennem Sundhedskompasset klæder vi dig på til at navigere i de rettigheder og muligheder, som det gule sundhedskort giver adgang til. Vi kan f.eks. hjælpe med:

1. At bruge det fri sygehusvalg

Når du er borger i Danmark har du f.eks. ret til frit at vælge, hvilket sygehus, du gerne vil behandles på. Vi hjælper dig med at få overblik over, hvor og hvordan du kommer derhen, hvor du ønsker.

2. At benytte din ret til hurtig udredning

Når du er henvist til udredning for symptomer, som din egen læge ikke kan afhjælpe, har du ret til at blive undersøgt og diagnosticeret indenfor 30 dage. Vi hjælper dig med at blive udredt og få din diagnose stillet indenfor fristen.

3. At sørge for, at du kommer i behandling inden for 30 dage

Når din diagnose er stillet, har du ret til at komme i behandling eller blive tilbudt operation indenfor 30 dage.

Hvis du ønsker at blive behandlet i udlandet på det offentliges regning, kan vi ligeledes rådgive og vejlede om, hvordan du skal bære dig ad.

Endeligt kan vi hjælpe dig med at klage til rette instanser, hvis du har været uheldig og oplevet noget ubehageligt i kontakten med sundhedsvæsnet.

Med Sundhedskompasset hos Mølholm Forsikring vil du aldrig opleve kun at få afslag. Vi står altid klar med en hjælpende hånd, der guide dig videre til rette behandling.

Du kan læse mere om vores sundhedskompas her.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE