Sådan indberettes skattepligtig sundhedsforsikring til Skattestyrelsen

Bemærk venligst, at denne vejledning skal læses som en generel retningslinje og ikke som en komplet guide. Det anbefales altid, at egen revisor eller advokat konsulteres, da indholdet ikke er ment som og kan ikke erstatte deres rådgivning. Mølholm tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret (ajourført januar 2020). Vejledningen gælder kun Danmark og ikke for Grønland og Færøerne.

Hvem indberetter sundhedsforsikringen til Skattestyrelsen?
Det er virksomhedens pligt at sørge for korrekt indberetning af den skattepligtige andel af præmien til Skattestyrelsen. Mølholm Forsikring indberetter derfor ikke til Skattestyrelsen.

Hvad skal indberettes?
Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er skattepligtige (i henhold til gældende dansk lovgivning).

Beskatningen gælder dog kun præmien for behandling af skader opstået i fritiden. Præmien for behandling af arbejdsrelaterede skader er undtaget beskatning.

Skatterådet gav i 2012 bindende tilsagn om, at Mølholm Forsikrings opdeling i Mølholm Sundhed Arbejdstid og Behandlingsforsikring Fritid er i fuld overensstemmelse med gældende skatteregler.
(Godkendelsen er fornyet i oktober 2017).

Mølholm Sundhed Arbejdstid er derved at betragte som et skattefrit personalegode. Det betyder, at dine medarbejdere kun skal beskattes og betale AM-bidrag af præmien for Behandlingsforsikring Fritid samt en evt. kollektiv børnedækning.

Er du i tvivl?
Som Mølholm Forsikring er fuld af gode sundhedsforsikringer, er verden fuld af forskellige lønsystemer. Er du i tvivl om, hvordan du konkret anfører præmien for jeres virksomheds sundhedsforsikring til SKAT i jeres lønsystem, anbefaler vi, at du spørger jeres revisor eller leverandør af lønsystem til råds.

Dér kan du få konkret vejledning til indberetningen i netop jeres lønsystem. Herunder finder du en kort vejledning til, hvordan du i jeres virksomhed kan indberette jeres sundhedsforsikring til Skattestyrelsen.

Eksempler på præmiebetaling og beskatning: 

- Præmiebetaling via pensionsselskab

Hvis præmien indbetales månedligt via jeres pensionsselskab, er det pensionsselskabet, som har indberetningspligten vedrørende den skattepligtige andel af præmien til sundhedsforsikringen.

- Præmiebetaling direkte til Mølholm Forsikring

Indbetaler I præmien direkte til Mølholm Forsikring, fremgår det af det årlige præmiebrev hvilke dækninger og beløb, der er skattepligtige.

- Præmie betalt af virksomheden

Virksomheden har pligt til at indberette den skattepligtige værdi i felt 26 til eIndkomst samt indeholde AM-bidrag og A-skat (værdien skal også indgå i felt 13).

- Præmie finansieret/betalt af medarbejderen

A) Mølholm Sundhed Arbejdstid, misbrugsordning og Bedre Helbred Eksklusiv kan finansieres via reduktion af bruttolønnen, og hvis Behandlingsforsikring Fritid trækkes som egenbetaling i nettolønnen – er der ingen beskatning.

B) Hvis Mølholm Sundhed Arbejdstid, misbrugsordning, Bedre Helbred Eksklusiv og Behandlingsforsikring Fritid finansieres via reduktion i bruttolønnen - skal præmien for Behandlingsforsikring Fritid efterfølgende beskattes.

 
Behandlingsforsikring Fritid og øvrige dækninger
Følgende dækninger er skattepligtige, såfremt disse er betalt af arbejdsgiver:

 • Behandlingsforsikring Fritid
 • Behandlingsgaranti
 • Diagnose Fritid
 • Kollektiv børnedækning
 • Helbredsundersøgelse
 • Tilskud til overnatning
 • Transporttillæg
 • Tanddækning
 • Operationsdækning
 • Osteopati
 • Sundhedsunivers
Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE