Personlige oplysninger

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger

Hos Mølholm Forsikring registrerer vi vores forsikringstageres navn, CPR-nr., privatadresse og email-adresse. Dit CPR-nr benytter vi som forsikringspolicenummer. Det betyder, at du ikke oprettes i vores systemer med et andet individuelt police- eller medlemsnummer end dit CPR-nr. Dette er derfor afgørende for identifikation af den enkelte kunde.

Registrering og brug af CPR-nr. tjener et sagligt formål, i og med at der er tale om en indgået aftale om løbende abonnement/medlemskab mellem forsikringstager og Mølholm Forsikring A/S. Yderligere tjener registreringen af personlige data praktiske og administrative hensyn.

Vores anvendelse af CPR-nr. lever således op til kravene i Datatilsynets vejledning for private virksomheders brug af personlige oplysninger - samt Persondataloven.

NB: Mølholm Forsikring indhenter ikke automatisk oplysninger fra CPR-registret.

Det bruger vi forsikringstageres persondata til:

  • Administration og personlig identifikation ved individuel rådgivning
  • Behandling af skader. Lægehenvisninger, journalnotater mv. udstedes af lægen med CPR-nr.
  • Booking af behandling eller undersøgelse på privathospitaler og private klinikker
  • Identifikation af skadelidte i forbindelse med betaling af behandlingsudgifter når disse faktureres af behandlingsstederne med anførelse af CPR-nr.
  • Administration af tilskud fra Sygeforsikringen ”Danmark”

Brugen af CPR-nr. tjener disse hensyn:

  • Det er nemt for kunden, da man altid kan huske sit policenummer.
  • CPR-nr. giver mulighed for tydelig identifikation af den enkelte forsikringstager. Ved forsikringer, som er administreret via firmaordninger, benyttes CPR-nr. som entydig identifikation i forbindelse med præmieindbetalinger fra firma/pensionsselskab, samt præmieopkrævning fra firmaer. Anvendelsen af CPR-nr. muliggør således den administration af forsikringstagerens sundhedsforsikring, som involverer både os, arbejdsgiver samt evt. forsikrings- eller pensionsmægler og letter samkøring af data.

Mølholm Forsikring er i færd med at gøre sig klar til den nye persondataforordning, og hjemmesiden vil løbende blive opdateret om de seneste tiltag.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE