Farvel post og mail - goddag eBoks

I de kommende uger lukker vi løbende op for levering af post til vores forsikrede kunder via eBoks

Traditionelt har vi hos Mølholm Forsikring altid udsendt informationer til vores forsikrede kunder via post og mail. Men i løbet af de kommende uger ændrer vi af IT-sikkerhedsmæssige årsager denne praksis. Dette skyldes, at EU's nye persondataforordning den 25. maj 2018 træder i kraft.

Forordningen får den konsekvens, at personfølsomme informationer til vores forsikrede kunder fremadrettet leveres via eBoks. Nærmere info finder du herunder. 

Velkomstmaterialer og svar på
skadeanmeldelser sendes via eBoks

Ændringen betyder, at vi udskifter det postomdelte velkomstbrev med et digitalt brev leveret i den forsikredes eBoks. Samtidig har vi givet vores velkomstmaterialer en opdatering, der tilbyder den forsikrede et bedre overblik over sin konkrete ordning. Den digitale leveringsmetode betyder dog også, at vi siger farvel til policekortet. Nye og digitale tanker på dette område er pt. i støbeskeen. Indtil videre kan velkomstbrev benyttes hos de af vores samarbejdspartnere, som plejer at kræve policekort ved rabatter - fx Louis Nielsen.

Vores mange forsikrede, som vi hver dag hjælper videre til undersøgelse og behandling, vil også opleve et par små ændringer. Fremadrettet sendes svar på skadeanmeldelser via eBoks. Så snart vi har udfærdiget vores svar på anmeldelsen, sender vi afgørelsen til eBoks, som leverer informationen til den forsikrede den efterfølgende dag.

Skulle vi ikke kunne levere de nævnte informationer via eBoks, udsender vi det fortsat med traditionel post.

Informationer til
virksomheder og samarbejdspartnere

Distributionen af velkomstbreve og svar på skadeanmeldelser via eBoks er først skridt på vejen mod en større digitalisering af vores kommunikation med forsikrede, virksomhedskunder og samarbejdspartnere.

I løbet af de kommende måneder forventer vi derfor ligeledes at påbegynde processen med at se nærmere på, hvordan vi også bedst muligt digitaliserer distributionen af informationer til vores virksomhedskunder - herunder fakturaer og præmiereguleringsbreve. 

Yderligere informationer

For yderligere informationer om digitaliseringen af forsendelser, kontakt:

Niels Quist Johansen
Økonomidirektør
njo@behandlingsgaranti.dk

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE