Ankenævnet for Forsikring

Er du uenig i vores afgørelse af din klage, har du mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Box 360
1572 København V

Læs også mere om Ankenævnet for Forsikring på deres hjemmeside www.ankeforsikring.dk.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE