Klager

Du har som forsikret ret til at klage, hvis du oplever,
at den ydelse, du har modtaget, ikke lever op til dine forventninger

Ønsker du at klage, sender du en e-mail, hvori du forklarer din klage. Husk at oplyse dit fulde navn, din adresse og dit CPR-nummer. Er du forsikret gennem din arbejdsplads, skal du også oplyse navnet på virksomheden - og evt. navnet på det firma du er forsikret igennem.

Klager vedr. skadebehandling

Mølholm Forsikring har nedsat et klageråd til behandling af klager vedr. skadebehandling (herunder afslag, ekspeditionstid o.l.). Er din klage ikke forelagt klagerådet, betragtes klagen ikke som behandlet af Mølholm forsikring. Klager behandles hurtigst muligt - og inden for senest 7 arbejdsdage.

Rådet består af:
Louise Brix, leverandøransvarlig og klagerådschef
Dorthe Værum Horsted, salgs- og informationschef
Per Sehested-Blad, lægefaglig konsulent

Klager vedr. administration

Claudia Kjeldgaard, salgsdirektør
(klager vedr. policer og tilbud)
claudia.kjeldgaard@molholmforsikring.dk

Klager vedr. regninger/betalinger

Ulla Rosenlund Olsen, regnskabschef
ulla-rosenlund.olsen@molholmforsikring.dk

 

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE