Dataansvarlig/databehandler 

Mølholm Forsikring er som udgangspunkt altid dataansvarlig for de oplysninger, vores kunder sender til os under de købte sundhedsforsikringer. Det produkt, der sælges, er en forsikring, og Mølholm Forsikring foretager ikke en databehandling på vegne af vores erhvervskunder af de oplysninger, de har indsamlet om deres ansatte i kraft af deres ansættelsesforhold.

Oplysningerne anvendes til et nyt formål, nemlig indgåelse/opfyldelse af aftale om sundhedsforsikring, herunder undersøgelse og/eller behandling af den lidelse/sygdom, den ansatte/registrerede har anmeldt.

Dette sker på vilkår, der er ensidigt fastsat af Mølholm Forsikring. Det er Mølholm Forsikring, der bestemmer formål og midler for behandlingen af de personoplysninger, der er en forudsætning for at kunne opfylde forsikringsaftalen, og Mølholm Forsikring driver virksomhed reguleret af bl.a. lov om finansiel virksomhed.

Der skal derfor ikke indgås en databehandleraftale mellem Mølholm Forsikring og vores erhvervskunder.

Vores erhvervskunder skal derimod sikre sig at have det fornødne grundlag iht. persondataforordningen for at videregive personoplysninger til Mølholm Forsikring, og kunden skal ved indsamlingen af oplysningerne oplyse den registrerede/deres ansatte om, at videregivelsen sker. 

Ovenstående er ikke udtryk for juridisk rådgivning til vores kunder. Det er udtryk for Mølholm Forsikrings opfattelse af reglerne om dataansvarlige hhv. databehandlere. Mølholm Forsikring opfordrer derfor til at rette henvendelse til egne rådgivere om spørgsmålet, hvis der måtte være tvivl herom.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE