Ofte stillede spørgsmål - privat

1. Hvorfor fusionerer Mølholm Forsikring A/S med Gjensidige Forsikring ASA?

Fusionen sker for at skabe en mere enkel selskabsstruktur. Mølholm Forsikring A/S har siden 2017 været et 100 pct. ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, og fusionen er en juridisk ændring af selskabsstrukturen, som ikke får betydning for dig som kunde.

2. Hvad betyder fusionen - og har den betydning for mig og min aftale om sundhedsforsikring?

Fusionen betyder, at Mølholm Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab og ophører som aktieselskab. Fremover vil Mølholm Forsikring være et brand i den danske filial af Gjensidige Forsikring ASA. Fusionen ændrer ikke de gældende aftaler og forsikringsbetingelser, og den har derfor ikke betydning for din aftale om sundhedsforsikring.

3. Får jeg nye forsikringsbetingelser?

Nej. Din sundhedsforsikring bliver automatisk overført til den danske filial af Gjensidige Forsikring ASA, og dine forsikringsbetingelser samt vilkår fortsætter uændret efter fusionen.

4. Hvor kan jeg efter fusionen finde mine forsikringsbetingelser?

Det kan du på Mølholm Forsikrings hjemmeside – under Downloadcenter - ligesom før fusionen.

5. Hvor skal jeg fremadrettet anmelde skader?

Mølholm Forsikring fortsætter med sin egen hjemmeside. Skader og ønsker om hjælp til behandling skal derfor efter fusionen fortsat anmeldes på Mit Mølholm eller telefonisk på 6520 2120. Dvs. som det hele tiden er gjort.

6. Må Gjensidige Forsikring efter fusionen benytte mine oplysninger/data til markedsføring af produkter fra Gjensidige Forsikring?

Ja, det må Gjensidige gerne, såfremt du har afgivet et markedsføringssamtykke til Mølholm, som også dækker Gjensidige Forsikring.

7. Vil mine personoplysninger blive delt
eller brugt til andet end de gør i dag?

Nej, dine personoplysninger vil ikke blive brugt til andet eller mere, end de gør i dag – der gælder også en lovbestemt tavshedspligt efter fusionen. Det er kun ansatte med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til dine personoplysninger, og det vil f.eks. i en skadesag være de medarbejdere, der arbejder i Mølholm Forsikrings skadeafdeling. Herudover vil der f.eks. ske pligtmæssig deling af personoplysninger inden for koncernen f.eks. til brug for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af den finansielle lovgivning og deling til markedsføringsformål, hvis du har givet lov til det. Det kan du læse mere om i vores privatlivspolitik.

8.Må Gjensidige Forsikring efter fusionen benytte mine helbredsoplysninger
fra Mølholm Forsikring i forbindelse med skadebehandling i Gjensidige Forsikring?

Nej. Behandling af skader vil fortsat ske i Mølholm Forsikring. Oplysninger fra Mølholm Forsikring må ikke benyttes ved skadebehandling i Gjensidige Forsikring.

9. Kan jeg opnå rabat på mine forsikringer, hvis jeg har produkter hos både Mølholm Forsikring og Gjensidige Forsikring?

Nej.

10. Jeg ønsker ikke længere at være kunde, nu da Mølholm Forsikring er en del af Gjensidige Forsikring.
Kan jeg opsige min forsikring på grund af fusionen?

Du kan opsige din forsikring efter de frister for opsigelse, som du har i henhold til din forsikringsaftale. Fusionen ændrer ikke på opsigelsesreglerne.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE