Ofte stillede spørgsmål - erhverv

1. Hvorfor fusionerer Mølholm Forsikring A/S med Gjensidige Forsikring ASA?

Fusionen sker for at skabe en mere enkel selskabsstruktur. Mølholm Forsikring A/S har siden 2017 været et 100 pct. ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, og fusionen er en juridisk ændring af selskabsstrukturen, som ikke får betydning for dig som kunde.

2. Hvad betyder fusionen – og har den betydning for min virksomhed og vores aftale om sundhedsforsikring?

Fusionen betyder, at Mølholm Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab og ophører som aktieselskab. Fremover vil Mølholm Forsikring være et brand i den danske filial af Gjensidige Forsikring ASA. Fusionen ændrer ikke de gældende aftaler og forsikringsbetingelser, og den har derfor ikke betydning for din virksomheds aftale om sundhedsforsikring.

3. Får jeg og mine kollegaer nye forsikringsbetingelser?

Nej. Din sundhedsforsikring bliver automatisk overført til den danske filial af Gjensidige Forsikring ASA, og dine og dine kollegaers forsikringsbetingelser og vilkår fortsætter uændret efter fusionen.

4. Hvor kan jeg og mine medarbejdere efter fusionen finde vores forsikringsbetingelser?

Det kan I på Mølholm Forsikrings hjemmeside – under Downloadcenter - ligesom før fusionen.

5. Hvor skal jeg og mine medarbejdere fremadrettet anmelde skader?

Mølholm Forsikring fortsætter med sin egen hjemmeside. Skader og ønsker om hjælp til behandling skal derfor efter fusionen fortsat anmeldes på Mit Mølholm eller telefonisk på 6520 2120. Dvs. som det hele tiden er gjort.

6. Sker der ændringer i den måde, hvorpå min virksomhed efter fusionen skal til- og afmelde medarbejdere?

Nej, det skal foregå på samme måde, som det gør i dag.

7. Må Gjensidige Forsikring efter fusionen benytte min virksomheds og mine medarbejderes
oplysninger/data til markedsføring af produkter fra Gjensidige Forsikring?

Ja det må Gjensidige gerne, såfremt din virksomhed og / eller dine medarbejdere har afgivet et markedsføringssamtykke til Mølholm, som også dækker Gjensidige Forsikring.

8. Vil mine medarbejderes personoplysninger blive delt eller brugt til andet end de gør i dag?

Nej, dine medarbejderes personoplysninger vil ikke blive brugt til andet eller mere, end de gør i dag – der gælder også en lovbestemt tavshedspligt efter fusionen. Det er kun ansatte med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger, og det vil f.eks. i en skadesag være de medarbejdere, der arbejder i Mølholm Forsikrings skadeafdeling. Herudover vil der f.eks. ske pligtmæssig deling af personoplysninger inden for koncernen f.eks. til brug for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af den finansielle lovgivning og deling til markedsføringsformål, hvis dine medarbejdere har givet lov til det. Det kan du læse mere om i vores privatlivspolitik.

9. Må Gjensidige Forsikring efter fusionen benytte mine medarbejderes helbredsoplysninger
fra Mølholm Forsikring i forbindelse med skadebehandling i Gjensidige Forsikring?

Nej. Behandling af skader vil fortsat ske i Mølholm Forsikring. Oplysninger fra Mølholm Forsikring må ikke benyttes ved skadebehandling i Gjensidige Forsikring.

10. Jeg ønsker ikke længere at være kunde, nu da Mølholm Forsikring er en del af Gjensidige Forsikring.
Kan jeg opsige min forsikring på grund af fusionen?

Du kan opsige din virksomheds forsikring efter de frister for opsigelse, som gælder i henhold til forsikringsaftalen. Fusionen ændrer ikke på opsigelsesreglerne.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE