Fusion med
Gjensidige Forsikring ASA

Mølholm Forsikring A/S har den 28. marts 2019 anmodet Finanstilsynet om tilladelse til at fusionere med Gjensidige Forsikring ASA, der i forvejen ejer 100 pct. af Mølholm Forsikring A/S.

Gjensidige Forsikring ASA er et ledende nordisk skadesforsikringsselskab noteret på Oslo Børs, som har tilbudt forsikringstjenester i mere end 200 år. Selskabet har hovedsæde i Oslo og filialer i Danmark, Sverige og de tre baltiske lande og har ca. 3.800 medarbejdere. Gjensidige Forsikrings danske filial er medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Læs mere om Gjensidige Forsikring på gjensidige.dk

Fusionen får ikke betydning for vores privatkunder eller virksomhedskunder, da eksisterende forsikringsbetingelser og aftalevilkår fortsætter uændret. Mølholm Forsikring fortsætter som brand i Gjensidiges danske filial. Al henvendelse vedr. sundhedsforsikringer skal fortsat ske til Mølholm Forsikring på samme måde som før fusionen.

Finanstilsynet har i forbindelse med anmodningen om fusion offentliggjort en redegørelse i Statstidende og Berlingske Tidende. Den kan du læse HER.

Værd at vide om fusionen

Vi vil gerne give dig det bedste overblik over fusionen og dens betydning for dig. Derfor har vi her på siden samlet de 10 mest centrale spørgsmål og svar omkring fusionen.

Privatkunde
Spørgsmål og svar

LÆS MERE...

Erhvervskunde
spørgsmål og svar

LÆS MERE...

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE