Behandlings- og sundhedskompas

Finder din vej til den optimale behandling

Hos Mølholm Forsikring tager vi dig altid i hånden og hjælper og vejleder dig igennem alle faser af dit behandlingsforløb. Kun på den måde giver vi dig tryghed i hverdagen - og finder din vej til den mest optimale behandling.

For at sikre at vi til enhver tid tilbyder dig den service og kvalitet, som du har brug for, har vi udviklet et behandlings- og sundhedskompas. Kompasset viser bl.a. vej til:

  • Dit optimale behandlingstilbud
  • De mest kompetente læger og behandlere i vores behandlernetværk

Kompasset
viser vej til:

- Det hurtigste og mest optimale behandlingstilbud

- De mest kompetente læger og behandlere i vores behandlernetværk

- Second opinion på din egen læges diagnoser og medicinering - samt second opinion på offentlige speciallægers diagnoser og behandling

- Behandling i det offentlige – hvor et samarbejde er praktisk og hensigtsmæssigt. Du henvises altid af vores speciallæger

- Det bedste samspil mellem din sundhedsforsikring, arbejdsskadeforsikring og tab-af-erhvervsevne-forsikring. Fx ved alvorlig sygdom, ulykker eller invaliderende lidelser

- Operation hos speciallæger med ydernr. i vores behandlernetværk, hvis forsikringen ikke dækker – uden beregning

- Gennemgang af journaler fra såvel offentlige sygehuse som praktiserende læge

- Hjælp til at udfylde de nødvendige papirer til Patienterstatningen, hvis en skade og/eller operationer erstatningsberettiget

- Hjælp til adgang til smerteklinikker, hvor forsikringen ikke dækker - via vores speciallæger

- Hjælp til indlæggelse på offentligt hospital ved svære psykiske lidelser – når alle øvrige muligheder er udelukket

- Rådgivning om livsstil, vægttab og kostvejledning - via sundhedsportalen rundtomsundt.dk

- Hjælp hos vores sygeplejersker til at udfylde klager til Patientombuddet, hvis du er utilfreds med resultatet af en operation

- Hjælp til at indhente journaler hos læge og hospital

Læs mere om vores
behandlings- og sundhedskompas

LÆS MERE
Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE