Samtykkeerklæring

- når du anmelder på telefonen...

Vi gør venligst opmærksom på, at du ved telefonisk skadeanmeldelse giver samtykke til, at:

  • Mølholm Forsikring må indhente, anvende og videregive de oplysninger om dig, som Mølholm Forsikring finder nødvendige for at kunne vurdere dit krav om udbetaling

Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til?

  • Sygehuse, læger og andre sundhedspersoner
  • Samarbejdspartnere, som udfører opgaver for Mølholm Forsikring i forbindelse med dit krav om udbetaling
  • Forsikrings- og pensionsselskaber

Hvilke oplysninger kan udveksles?

  • Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet og alternative behandlere
  • Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor din sag er afsluttet. Samtykket omfatter ikke oplysninger om genetiske test, der alene belyser risikoen for at udvikle sygdom på et senere tidspunkt

Tidsbegrænsning, underretning mv.
Samtykket gælder for et år. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i din sag, informeres om dit samtykke.

Du får besked, hver gang Mølholm Forsikring indhenter oplysninger. Du bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra.

Sundhedsforsikring til erhverv

LÆS MERE

Privat Behandlingsforsikring

LÆS MERE